Bjordammen AS ble etablert i 1982 som Bjordammen Sag og høvleri, med kun en ansatt, og som en rendyrket produksjonsbedrift av trelast og spesialproduksjon.

I 1995 flyttet bedriften til Søndeled, og gikk da over til byggvarehandel. Produksjonen i Bjordammen ble da nedlagt.

I 2002 byttet vi navn til Bjordammen AS, før vi i juni 2003 flyttet inn i nytt bygg på Brokelandsheia. Pr. i dag har bedriften 10 årsverk og er i stadig ekspansjon.


I 2016 ble vi med i Byggfag kjeden.